آزمایشگاه پاستور اهواز

آزمایشگاه پاستور در اهواز
منتشر شده در 26 اسفند 1398

آزمایشگاه پاستور اهواز


آدرس:اهوازکیانپارسخیابان اسفند شرقیپلاک 19


مرکز مرجع غربالگری بیماری های نقص ایمنی


تلفن:06133364162-67www.pasteurlab.ir

دیدگاه کاربران