نوجوانی کرمانی که در خانه شان موزه ای برای شهدا راه انداخته است

راتین رها
منتشر شده در 28 آبان 1397

صدرا جعفری یک نوجوان کرمانیست که در منزلشان موزه‌ای را برای شهدا راه انداخته که این گزارش تصویری را که زمستان 1396 تهیه شده است؛ تقدیم نگاه مهربانتان میکنیم.

دیدگاه کاربران