چرا ایران رو انقد دست کم میگیریم؟

ترنج
منتشر شده در 08 مهر 1398

با دقت تا آخرش نگاه کنید!


جوونای ما برای هر کاری که میکنند باید یک کلیپ اینجوری درست کنند؟


چیکار کردیم با خودمون که اینقدر خودباوری نداریم تو جامعه؟؟؟

دیدگاه کاربران