پخش خودکار بعدی

مزایای ارتباط با هم دوره ای ها در دوره های آموزشی و تاثیر این ارتباط بر کسب و کار آینده شمایکی از بزرگترین مزایا برگزاری کلاس ها این است که افرار می توانند شبکه هایی از دوستان را پیدا کنند و به صورت همکاری با همدیگر به سود بیشتر و بالاتری برسند.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/563-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7.html

تاریخ انتشار 11 / 07 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.