در هر متر مربع از سالن چند تامرغ یا بوقلمون میتوان پرورش داد؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

شاید شما بر این تصور باشید که هر مرغ یا بوقلمون به فضای زیادی برای رشد نیاز داشته باشد اما اینگونه نیست محاسبات مهندسی نشان داده شده است که فضایی زیادی برای هر مرغ یا بوقلمون نیاز نیست شما با دیدن این ویدئو می توانید از این مقدار مطلع شوید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/305-salun.html

دیدگاه کاربران