تولید جیره جایگزین ارزشمند

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

یکی از اقداماتی که می تواند باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش فروش و بهره شما شود بدون شک جیره مناسب است. شما می توانید با استفاده از مشاوره رایگان مینی سالن از این جیره ها با خبر شوید و همچنین می توانید محل مناسبی برای تامین جیره جایگزین با قیمت پایین تر را پیدا کنید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/475-jirebaarzesh.html

دیدگاه کاربران