بستی فروشی در ژاپن!

گیم باکس
منتشر شده در 18 شهریور 1396

ژاپن کشوری است که به ربات هایش شهرت دارد و بسیار جالب است که بدانی در این بستنی فروشی از ربات ها استفاده می شود.

دیدگاه کاربران