جدال لفظی رئیس راهور تهران با مجری تلویزیون

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 مرداد 1401

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: ترافیک در مسیر نمایشگاه تهران به دلیل ترافیک سرویس کارکنان صدا و سیما است.


ورودی صدا و سیما در مکان نامناسبی قرار دارد.

دیدگاه کاربران