چگونه امید را در خود پرورش دهیم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

امیدواری سوخت ذهن ماست. یعنی به اندازه ای که شما اشتیاق و امید دارید انرژی برای کار کرد بیشتر است، کار کردن در راستای هدف هایی که دارید و در راستای برنامه هایی که برای خودتان فهرست کرده اید.

دیدگاه کاربران