چند نکته درباره نماز و روزه مستحبی (توضیحات)

کلیپ های مذهبی
منتشر شده در 12 مرداد 1399

آیا کسی که نماز و روزه قضا دارد می تواند نماز و روزه مستحبی بگیرد؟

دیدگاه کاربران