پلمب محل دپوی غیرقانونی خودرو در قم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 25 اردیبهشت 1399

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:


امروز 206 تیپ 2 از 150 میلیون تومان به 114 میلیون تومان پراید از 85 تا 90 میلیون تومان به 67 میلیون تومان سمند از 154 میلیون تومان به 114 میلیون تومان و پژو 405 از 145 میلیون تومان به 110 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.


مزدا با 100 میلیون افت قیمت از 650 میلیون تومان به 530 میلیون تومان و سراتو از 520 میلیون تومان به 470 میلیون تومان کاهش یافته است/

دیدگاه کاربران