خلیلیان : هنوز شرایط لازم برای برگزاری لیگ را نداریم

اسپرت
منتشر شده در 30 فروردین 1399

خلیلیان : برای شروع لیگ نباید احساسی تصمیم بگیریم

دیدگاه کاربران