موضوع انشا: کرونا

دیدنی ها
منتشر شده در 06 اسفند 1398

روایت طنز از ویروس کرونا و اثرت آن بر زندگی ما

دیدگاه کاربران