دستگاه بسته بندی ملحفه صنایع بسته بندی پیروز پک

صنایع بسته بندی پیروز پایور سپاهان
منتشر شده در 05 فروردین 1399

دستگاه بسته بندی ملحفه دستگاه بسته بندی نان دستگاه بسته بندی کتاب و مجله از نمونه دستگاه های بسته بندی افقی مان در صنایع بسته بندی پیروز پک می باشد. دستگاه بسته بندی افقی ما با سه سیستم متفوات مکانیکی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک به بازار ارائه می شوند و می توانید بسته بندی محصولات را از ابعاد بسیار کوچک تا ابعاد بسیار بزرگ تا عرض 35 متر را بسته بندی نمایید.


https://www.pirouzpack.ir


0315310314


0315315552


09131013650

دیدگاه کاربران