جلسه 136 فیزیک دهم - پایستگی انرژی مکانیکی 7 و تست ریاضی 91 - مدرس محمد پوررضا

همیار فیزیک
منتشر شده در 06 فروردین 1399

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:


www.hamyarphysic.ir 


آموزش مبحث "پایستگی انرژی مکانیکی 7 و تست ریاضی 91" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

دیدگاه کاربران