حداقل حقوق کارگران حدود 35 درصد افزایش یافت

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 اسفند 1402

11 میلیون و 100 حداقل دستمزد کارگران در 1403


🔹️به فیش حقوقی کارگران متاهل حق عائله‌مندی نیز اضافه خواهد شد.


🔹️میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم 22 درصد به اضافه رقم ثابت تعیین شد

دیدگاه کاربران