بیک زاده: به پرسپولیس تبریک می‌گویماستقلال مثل یک بچه یتیم است

دنیای اسپرت
منتشر شده در 13 مهر 1399

بیک زاده: به پرسپولیس تبریک می گویماستقلال مثل یک بچه یتیم است

دیدگاه کاربران