پذیرایی از هواداران ترامپ با پیتزا بیرون بیمارستان !

صبا
منتشر شده در 14 مهر 1399

ترامپ برای هوادارانش که بیرون بیمارستان تجمع کرده بودند پیتزا فرستاده😂

دیدگاه کاربران