معرفی کامل شهر خمام

اکوملک
منتشر شده در 27 شهریور 1399

فشتکه از روستاهای شهر خمام است. یکی از کارهای رایج در بین زنان شهر خمام حصیربافی است که در روستای فشتکه انجام می شود. فشتکه روستای ملی حصیر ایران که اولین خانه حصیر ایران در این روستا وجود دارد شامل موزه نمایشگاه و کارگاه حصیر می باشد.


برای آشنایی کامل با شهر خمام شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.


https://ecomelk.com

دیدگاه کاربران