آدم با ملاحظه به کی میگن؟

mzellinia
منتشر شده در 27 شهریور 1399

آدم با ملاحظه با حرف زدن رو بقیه تاثیر میذاره آدم با ملاحظه قبل از هر کاری فکر میکنه که ببینه کاری که انجام میده چه نتیجه ای داره بعد میبینه حرفی که میخواد بزنه رو دیگران چه تاثیری میذاره

دیدگاه کاربران