پخش خودکار بعدی

کنایه به گزارشگر تراکتور در برنامه اعجوبه ها

دنیای ورزش دنیای ورزش
70

کنایه به گزارش گر تراکتور در برنامه اعجوبه ها 10 آذر

تاریخ انتشار 11 / 09 / 1398
دسته‌بندی ورزشی
نظرات کاربران
فریور -

جالبه که آنقدر برنامه برای تیم های دولتی پخش میشه و همیشه یک طرفه به نفع آنها گزارش میشه و شستشوی مغزی انجام میشه که چند کلمه به حق و مستند و حتی تغییر ناچیز لحن گزارشگر تحمل نمیشه!!