روحانی : تحمل این حادثه برای مردم بسیار سنگین بود

ترند
منتشر شده در 24 دی 1398

سخنرانی رئیس جمهور در همایش تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی:

دیدگاه کاربران