با لشکری از موشک های ایرانی محاصره شدیم!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1400

کارشناس صهیونیست: با لشکری از موشک های ایرانی احاطه شدیم/اعتماد کشورهای عربی به غرب کاهش پیدا کرده و مشغول مذاکره با ایران هستند آنها احساس می کنند با تهدیدهای ایران تنها گذاشته خواهند شد... کارشناس عرب: این اولین بار نیست که کشورهای غربی وابستگان خود را رها می کنند/یکی از درخواست های اصلی اسرائیل آزاد نشدن پول های بلوکه شده ایران است چون می داند این مبالغ باعث پیشرفت اقتصادی علمی و فناوری ایران خواهد شد نفوذ ایران را در منطقه بیش از پیش کرده و هژمونی اسرائیل را تضعیف می کند...

دیدگاه کاربران