سید ابراهیم رئیسی: زنجیره ارزش را در کشور فعال خواهیم کرد

انتخاب 1400
منتشر شده در 25 خرداد 1400

.


سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شبکه خبر: با فعال کردن صنایع پائین دستی و واحدهای فراوری و تبدیلی از خام فروشی ها در حوزه های معادن نفت پتروشیمی و ... جلوگیری می کنیم.

دیدگاه کاربران