بایدن هم دنباله رو سیاست های ترامپ است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 اسفند 1399

صحبت های دکتر ظریف وزیر امور خارجه پیرامون لغو تحریم های آمریکا علیه ایران

دیدگاه کاربران