وایرال روز : توپ بازی پسر بچه و قوچ وحشی

بامزه ترین ها
منتشر شده در 29 دی 1399
  • توپ بازی این پسربچه با قوچ حسابی در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفته.
  • خیلی از کاربران هم معتقد بودند قوچ حیوان خطرناکیه و این بچه شانس آورده بهش حمله نشده!
دیدگاه کاربران