پایان سفرهای نوروزی و شروع موج چهارم کرونا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 فروردین 1400

🔸همانطور که پیش بینی می شد وارد موج چهارم شدیم حالا چاره ای جز رعایت حداکثری دستورالعمل ها و ایجاد محدودیت ها نداریم

دیدگاه کاربران