حرکات ورزشی در فیزیوتراپی سالمندان در منزل | فیزیوتراپیست سیفی 09190484618

فیزیوتراپیست سیفی
منتشر شده در 08 اردیبهشت 1398

حرکات و ورزش های برای جلوگیری از بی حرکتی مفاصل در فیزیوتراپی در منزل برای سالمندان متعاقب بی حرکتی و از کارافتادگی با استفاده از دستگاه های الکتریکی برای کاهش درد مفاصل و خشکی آنها , تمرینات تخصصی فیزیوتراپی برای برای تقویت عضلات و کنترل تنه و خشکی اندام ها و آموزش نحوه ی انجام فعالیت های روزمره برای بازگشت استقلال حرکتی فرد فیزیوتراپی در منزل تهران قم و کرج توسط فیزیوتراپیست متخصص | فیزیوتراپیست سیفی 09190484618

دیدگاه کاربران