از اثربخشی واکسن روسی تا انجام بازی ویدئویی توسط میمون‌ها

اخبار تماشایی
منتشر شده در 17 بهمن 1399

در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا خبرهایی از مورد تایید قرار گرفتن اثربخشی واکسن کرونای روسیه موسوم به اسپوتنیک 5 یا اسپوتنیک V تاثیر منفی آلودگی صوتی روی پرندگان و تلاش برای قادر ساختن میمون‌ها به انجام بازی ویدئویی را مرور می‌کنیم.

دیدگاه کاربران