خطیب زاده: نه بیش از برجام به کسی تعهدی می دهیم و نه کمتر از برجام انتفاعی از بر

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 28 شهریور 1400

خطیب زاده: نه بیش از برجام به کسی تعهدی می دهیم و نه کمتر از برجام انتفاعی از بر

دیدگاه کاربران