خداحافظی احساسی دنیل کریگ با مجموعه 007 جیمز باند

کافه تماشا
منتشر شده در 27 شهریور 1400

خداحافظی احساسی دنیل کریگ با سری فیلم جیمز باند


او از این که در 5 قسمت از مجموعه 007 حضور داشت ابراز خرسندی کرد و گفت مجموعه آخر را بیشتر از همه دوست داشته


و هر ثانیه با شوق بسیاری برای این مجموعه کار کرده

دیدگاه کاربران