کرونا خانه‌ نشینی و شبکه‌ های اجتماعی

سواد رسانه ای
منتشر شده در 13 اردیبهشت 1400

بیدار ماندن شبانه برای مرور شبکه‌های اجتماعی و متعاقب آن مصرف کربوهیدرات‌ها و مواد قندی برای جبران خستگی ناشی از کم‌خوابی باعث آسیب‌های جسمی به افراد می‌شود. 


چه باید کرد؟ در طول روز زمان مناسبی را برای حضور در شبکه‌های اجتماعی در نظر بگیرید و با فعال‌سازی هشدارهای گوشی این زمان را مدیریت کنید. برای فعالیت‌های ورزشی داخل و خارج خانه برنامه‌ریزی کنید پیاده‌روی فردی یا همراه با اعضای خانواده را فراموش نکنید وعده‌های غذایی خود را بر اساس نیازهای جسمی و از غذاهای سالم و خانگی انتخاب کنید نه از تبلیغات رنگارنگ شبکه‌های اجتماعی. 


نکات ایمنی مانند فاصله مناسب موبایل با چشم درست نشستن هنگام کار با گوشی تلفن همراه و استفاده به‌اندازه صحیح از هدفون را حتما مدنظر قرار دهید. ساعت خواب را مشخص کرده و هنگام استراحت گوشی تلفن را خاموش کنید. 


سواد ر‌سانه ای 


شبکه های اجتماعی 


رژیم مصرف رسانه ای

دیدگاه کاربران