چرا پشه ها تا این اندازه خطرناک هستند؟ سم پشه کش بسیار قوی

آریا سم
منتشر شده در 27 شهریور 1399

پشه ها به ویژه پشه های ماده حشراتی خونخوار هستند. این جانوران به دلیل نوع چرخه زندگی با انواع عوامل بیماری زا در ارتباط بوده و آن ها را از طریق نیش خود به سایر موجودات انتقال می دهند. با استفاده از سم پشه کش میهن سم چرخه زندگی پشه ها را متوقف کرده و از انتقال بیماری های ناشی از این حشرات جلوگیری کنید. 09145562020 - 04432251817 www.mihansam.com

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.
<