شمعی برای سوگواری

آستان قدس رضوی
منتشر شده در 27 مهر 1399

واقفان عاشقان معبودند


از زیان فارغند و در سودند


امتحانی اگر کند معبود


یک نفرشان نمیشود مردود


واقفان بسیاری برای زنده نگاه داشتن فرهنگ اهل بیت(ع) اقدام به وقف کرده اند که این موقوفات در دهه آخر ماه صفر هم به خوبی مشاهده می شود.

دیدگاه کاربران