اردکانیان-1 | وقتی کف‌گیر تامین آب جایی مثل تهران به ته دیگ بخورد چه می‌شود؟

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 28 مهر 1399

اردکانیان-1 | وقتی کف گیر تامین آب جایی مثل تهران به ته دیگ بخورد چه می شود؟

دیدگاه کاربران