راه‌حل‌های دیجیتالی برای کسب‌وکارهای عصر جدید

سواد رسانه ای
منتشر شده در 11 اسفند 1400

از عوامل موثر بر تجربه دیجیتال کارکنان این است که کارمند با چه سازمان‌هایی همکاری داشته در چه کارگاه‌ها و هم‌اندیشی‌های حرفه‌ای شرکت داشته و چه تجربیات حرفه‌ای دارد. همچنین جنسیت سن و سال روحیات و عادات شخصی بر تجربه دیجیتال کارکنان موثر است.


در همین راستا سازمان باید زنجیره‌ای از ارزش‌های دیجیتال داشته باشد. کارکنان باید تفکر دیجیتالی داشته باشند و به این باور رسیده باشند که راه‌حل‌های دیجیتالی راه پیش‌فرض جهت پیشرفت و پیشبرد امور است. در سازمان باید از ریسک‌پذیری تفکر چالشی و مطرح کردن ایده‌های جدید حمایت شود. 


سازمان باید با شبکه‌های بیرونی مانند استارتاپ‌ها مشتریان و فروشنده‌های شخص ثالث همکاری گسترده‌ای داشته باشد. 


مشتری محوری هدف مهمی است که سازمان باید با استفاده از راه‌حل‌های دیجیتال به گسترش توجه به احساس مشتری انتقال تجربه مشتری و همکاری مشترک برای ایجاد محصولات جدید کمک کند. به‌طور کلی باید در سازمان دسترسی به فناوری برای هر کسی در هر کجا و هر زمانی فراهم باشد.

دیدگاه کاربران