آموزش عملی درست نشستن بعد از جراحی تعویض مفصل لگن

دکتر مهرداد منصوری-متخصص ارتوپدی-جراح لگن و مفصل ران

بطور عملی از دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" یاد بگیرید که چگونه بعد از یک جراحی تعویض مفصل لگن باید بطور صحیح از صندلی استفاده کنید تا مفصل مصنوعی شما حداکثر کارایی را داشته باشد و در نرود

دیدگاه کاربران