واکنش شیمیایی جالب نمک

سورن شیمی
منتشر شده در 26 مرداد 1398

نمک دارویی انتخاب یک فرم نمک مناسب برای یک داروی بالقوه دارویی فرصتی است برای تغییر ویژگی های آن برای بهبود قابلیت زیستی ثبات قابلیت تولید و رعایت بیمار می باشد. شایستگی برای “نمک” که اغلب در پزشکی استفاده می شود. نمکی نیست بلکه “سالین” است. تقریبا 50٪ از تمام مولکول های دارویی مورد استفاده در درمان دارویی به عنوان نمک ها تجویز می شود.


http://bit.ly/32xwA1O

دیدگاه کاربران