موزه صنایع دستی

فروشگاه صنایع دستی گیلیمو
منتشر شده در 30 مرداد 1398

ویدیویی دیدنی از موزه صنایع دستی اردبیل. صنایع دستی در گذشته ابتدایی ترین نیازهای بشر را برطرف می کردند. در این ویدیو با صنایع دستی زیبا آشنا می شوید.

دیدگاه کاربران