پروژه اجرا شده توسط خانه هوشمند هایکا

هایکا
منتشر شده در 17 مرداد 1398

پروژه ی روشنایی سرمایش گرمایش و پرده برقی به طول 7.5 متر توسط خانه هوشمند هایکا


به ما سر بزن:


http://www.hyka.ir

دیدگاه کاربران