مصاحبه دکتر دانشپور مسئول فنی شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد با برنامه تلویزیونی نسیم دانش

لیوژن
منتشر شده در 27 بهمن 1397

شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد فعالیت خود را در ارائه خدمات آزمایشگاهی از سال 1383 آغاز نمود. این شرکت با برخورداری از تیم متخصص و با انگیزه ی خود در کنار امکانات با کیفیت در بسیاری از زمینه ها منحصر به فرد می باشد | خدمات بانک سلولی | خدمات بانک میکروبی | خدمات بانک سلولی و میکروبی | پایداری ژنتیکی سلول میزبان | هویت سلولی | پایداری ژنتیکی سلول میزبان | تست خلوص E. coli | تست تعیین هویت E. coli | تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی | تست های ویروسی | خدمات پروتئین | خدمات بیوانفورماتیک


شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد


http://www.livogen.co

دیدگاه کاربران