خلاصه جلسه چهارم دوره آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

طرح اعطای مدرک (طام)
منتشر شده در 06 فروردین 1399
دیدگاه کاربران