آیا کسی که مالیات میدهد دیگر نباید خمس بدهد؟

دیدنی
منتشر شده در 01 شهریور 1399

برنامه پاسخ به احکام در شبکه جهانی ولایت (استاد وحید پور)

دیدگاه کاربران