مینیاپولیس، قبل و بعد از قتل جرج فلوید!

درهم برهم
منتشر شده در 12 خرداد 1399

پس از قتل جرج فلوید ، آمریکا در روزهای اخیر، صحنه اعتراضات مردمی گسترده بر علیه نژاد پرستی پلیس این کشور بود که اوج این تحرکات درشهر مینیاپولیس مشهود بود

دیدگاه کاربران