چگونه با چالش های خانواده برخورد کنیم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

در کنار هم بودن اختلافاتی به وجود می آید که امری طبیعی است

در دوران قرنطینه و خانه ماندن باعث مشکلاتی در خانواده ها شده است که در این ویدئو به شما می گوییم که در کنار هم چگونه می توانید زندگی شاد و آرامی را بسازید

دیدگاه کاربران