لحظه شکار آهو توسط ببر

رنگین کمان
منتشر شده در 01 بهمن 1396

دنیای حیوانات و لحظه دیدنی از شکار کردن آهو توسط حیوان تیز پا و سرعتی ببر.

دیدگاه کاربران