عملکر قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری

اخبار تماشایی
منتشر شده در 23 اسفند 1396

عملکر قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری / محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نخستین جلسه پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی به آئین نامه داخلی ستاد مرکزی پیگیری اجرای این سیاست‌ها اشاره کرد و افزود: از وظیفه اصلی ستاد، سیاست گذاری و هماهنگی است که در واقع این آئین نامه باید مشخص و هرچه زودتر اجرایی و در چارچوب این آئین نامه عمل شود.

وی گفـت: در واقع بحث تصرفات اراضی ملی به حداقل ممکن رسیده است که در سال 97 نیز با عزم و جدیت بیشتر باید پیگیری کنیم.

دیدگاه کاربران
<