عوارض چشمی دیابت ، دکتر محمدباقر رجبی در شبکه سلامت

دکتر محمد باقر رجبی -فوق تخصص شبکیه
منتشر شده در 23 شهریور 1397

حضور دکتر محمدباقر رجبی در شبکه سلامت به مناسبت روز جهانی دیابت در سال گذشته

https://retinclinic.com

دیدگاه کاربران