رییس جمهور اوگاندا

شگفت انگیز
منتشر شده در 30 مرداد 1397

رییس جمهور اوگاندا هنگام شوت زدن به توپ سقوط می کنه در حال بازگشایی لیگ کشورشون ....

دیدگاه کاربران