فیلم زلزله 7.5 ریشتری تایوان - قوی‌ترین زمین لرزه 25 سال اخیر تایوان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 فروردین 1403

26 ساختمان فروریخت 


دستور تخلیه و هشدار سونامی در ژاپن و فیلیپین صادر شد

دیدگاه کاربران